Dziś jest r.  


 Home

 Szpital

 Przychodnia

 POZ

Szkoła Rodzenia

 Komunikaty

 Dyrekcja

 Nocna pomoc

 Odwiedziny

 Przewodnik

 Historia

Wydarzenia

 Aparaty telefoniczne

 Ogłoszenia

 Zamówienia Publiczne

 Kontakt

Strona Organizacyjna

Programy Profilaktyczne

  Plan Szpitala


     
new


Ogłoszenie z dnia  02.01.2014r.

o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w latach 1991-1993

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu.


WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 

Zarząd Województwa Łódzkiego 
  

Posiadając obecnie 596 łóżka Szpital świadczy usługi w zakresie

●  Leczenia szpitalnego zarówno zachowawczego jak i zabiegowego

●  Diagnostyki i terapii izotopowej

●  Porad i konsultacji specjalistycznych

●  Rehabilitacji i fizykoterapii

●  Ambulatoryjnej pomocy doraźnej

●  Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla zadeklarowanych w nim osób

●  Diagnostyki Obrazowej

●  Diagnostyki Laboratoryjnej

●  Diagnostyki Histopatologicznej

●  Prywatne Badania EMG w Szpitalu w Zgierzu k Łodzi: badenie przewodnictwa w
    nerwach ruchowych i czuciowych, badanie EMG, badanie SF EMG (Jitter),  
    (WPW) i inne. EMG łódź.

Kadra medyczna

Szpital jako ośrodek referencyjny II stopnia zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
W szeregach ponad 200 lekarzy zatrudniamy, 4 profesorów, 29 lekarzy z tytułem
doktora nauk medycznych., 1 pracownika z tytułem doktora nauk humanistycznych, 1 pracownika z tytułem doktora nauk biologicznych
oraz 2 z tytułem doktora habilitowanego nauk medycznych.

O ciągłym podnoszeniu kwalifikacji pracowników medycznych, zwłaszcza lekarzy świadczą uzyskiwane specjalizacje.


 

     

 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe

Administrator Strony